Wettelijke vermeldingen

fond

Wettelijke vermeldingen

Onderstaande wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op elke internetgebruiker die de website van Belambra Clubs (hierna genoemd de “Website”) bezoekt. Door de Website te bezoeken accepteert de internetgebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

 

1. EIGENDOM VAN DE WEBSITEE

Onderhavige Website wordt gepubliceerd door: Belambra Club, SAS met een kapitaal van 28.712.160 euro. Geregistreerd bij de RCS (Kamer van Koophandel) van Nanterre (Frankrijk) onder nummer 322 706 136. Hoofdkantoor: 63 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE (Frankrijk). Tel. : +33 1 77 70 90 00 (hierna genoemd: de “Onderneming”). Ingeschreven in het ROVS (Register van Touroperators) onder nummer IM092120049. Financiële zekerheidsovereenkomst: GROUPAMA Assurance-Crédit, 8-10, Rue d’Astorg, 75008 Paris (Frankrijk). Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven: AXA France IARD 26 rue Drouot 75009 Paris (Frankrijk). De directeur van de publicatie van de Website is de wettelijke vertegenwoordiger van de Onderneming. De Website is gehost door ITS Integra– 42 Rue de Bellevue–92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk), Tel. : +33 1-78-89-35-00.

 

2. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De op de Website verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor een institutionele presentatie van de activiteiten van Belambra Clubs. Belambra Clubs behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. Belambra Clubs stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie te controleren et de Website up-to-date te houden. De juistheid, de precisie, de actualiteit of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt verstrekt kan echter niet gegarandeerd worden.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle afbeeldingen, informatie in de breedste zin van het woord, merken, foto’s, logo’s en domeinnamen die op de Website vermeld worden zijn eigendom van Belambra Clubs of genieten een toestemming voor gebruik. Elk gebruik in de vorm van gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, download, vervalsing, transmissie of distributie van een document of informatie vermeld op de Website is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van Belambra Clubs, met uitzondering van een kopie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De internetgebruiker zal aansprakelijk gesteld worden in geval van ongeoorloofde exploitatie van de Website of de inhoud ervan en dit zal worden beschouwd als merkvervalsing zoals voorzien in het [Franse]Wetboek van Intellectuele Eigendom. Linking of framing van de Website is bijgevolg strikt verboden en zonder nadrukkelijke toestemming is het dan ook verboden om gegevens die verstrekt worden op een pagina van de Website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, over te dragen of te gebruiken op een andere website.

 

4. WEBSITES VAN DERDEN EN HYPERTEXT LINKS

Teneinde de toegang tot andere websites te vereenvoudigen waar de gebruiker aanvullende informatie zou kunnen vinden, heeft Belambra Clubs op de Website een aantal links toegevoegd. Belambra Clubs kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een website van derden die de internetgebruiker via de Website bezoekt. Belambra Clubs beschikt niet over de mogelijkheid om de content van deze websites van derden te controleren. Gebruik van een hypertext link naar een andere website geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. Externe websites kunnen hypertext links bevatten naar de Website. Dergelijke links mogen niet gecreëerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belambra Clubs.

 

5. Gebruik van cookies

Tijdens het bezoek aan onze Website kunnen bepaalde gegevens opslaan in zogenoemde “cookie-bestanden” die op uw computer, tablet of mobiele telefoon gedownload worden. Op deze pagina vindt u informatie over cookies, de manier waarop ze gebruikt worden en de manier waarop u het gebruik van cookies kunt parametreren.

 

5.1 . Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat op een bepaalde plaats op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon) wordt gedownload wanneer u een content of een advertentie bekijkt. Dit cookie-bestand kan uitsluitend gelezen worden door de samensteller ervan die hiermee in staat is om tijdelijk de terminal te herkennen waar het bestand is opgeslagen.

5.2 . Aard en doel van cookies

Er kunnen drie soorten cookies, al naar gelang de hieronder beschreven doelstellingen, in uw terminal opgeslagen worden wanneer u onze Website bezoekt:

a. Technische cookies

Zij zijn noodzakelijk om onze Website te kunnen bezoeken en om toegang te geven tot de verschillende producten en diensten. Technische cookies worden in het bijzonder gebruikt om de presentatie van de Website aan te passen aan de voorkeursinstellingen van uw terminal (beheer van uw mand, opslag van uw zoekcriteria tijdens uw sessie, …), om wachtwoorden en andere gegevens op te slaan die betrekking hebben op een formulier dat u op de Website hebt ingevuld (inschrijving of toegang tot uw klantenzone). Als u deze cookies uitschakelt of de instellingen ervan wijzigt, heeft u geen toegang meer tot de Website en/of tot delen van de Website.

b. Prestatiebevorderende cookies

Zij worden door ons of door onze technische dienstverleners opgeslagen om de gebruikersbeleving bij het bezoek aan de content of de rubrieken van onze Website te beoordelen en om de inhoud van de Website beter te organiseren. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om navigatieproblemen te identificeren en om aan de hand daarvan de ergonomie van de Website te verbeteren. De levensduur van deze cookies is beperkt tot een maximumduur van 13 maanden.

c. Cookies die Belambra plaatst op websites waar onze advertenties getoond worden

Wanneer u een website/applicatie bezoekt waar een advertentie van Belambra getoond wordt, kan deze advertentie een cookie bevatten. De cookie kan, afhankelijk van uw instellingen, opgeslagen worden op uw terminal gedurende de geldigheidsduur van de betrokken cookie.

Deze cookies worden gebruikt:

om het aantal weergaven en activeringen van onze advertentiecontent te bepalen die op websites of applicaties van derden getoond worden, de betrokken content en de betrokken websites/applicaties te identificeren, het aantal gebruikers te bepalen dat op elke content geklikt heeft

om de bedragen te berekenen die verschuldigd zijn aan de bedrijven die de verspreiding van advertenties verzorgen (reclamebureaus, reclameregie, site/support voor verspreiding) en statistische gegevens te verzamelen

om de presentatie van de Website aan te passen waar een van onze advertentiecontents naar doorverbindt al naar gelang de voorkeursinstellingen van uw terminal (gekozen taal, resolutie van de weergave, …) tijdens uw bezoek aan onze Website en afhankelijk van de hardware en software voor weergave waarmee uw terminal is uitgerust

om naderhand de navigatie te volgen van uw terminal op andere websites/applicaties of op andere advertentiecontents waarvan wij cookies opereren.

5.3 . Uw instellingen betreffende cookies

a. U accepteert cookies

Als u onze Website bezoekt, gaat u standaard akkoord met het gebruik van cookies zoals hierboven omschreven is. U kunt echter te allen tijde besluiten het gebruik van deze cookies geheel of gedeeltelijk te weigeren, met uitzondering van de Technische Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website, zoals hierboven omschreven is. U kunt uw browser ook zo instellen dat u informatie ontvangt over de cookies die in uw terminal geplaatst worden, waarbij u kunt kiezen of u de cookies al of niet wenst te accepteren.

b. U weigert een of meerdere cookie(s) via de instellingen van uw browser

U kunt te allen tijde besluiten het gebruik van deze cookies geheel of gedeeltelijk te weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat u informatie ontvangt over de cookies die in uw terminal geplaatst worden, waarbij u kunt kiezen of u de cookies al of niet wenst te accepteren (per keer of definitief). U dient achter niet te vergeten dat u na uitschakeling van alle cookies onze Website niet correct zult kunnen gebruiken.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

Belambra Clubs kan jegens de internetgebruiker niet aansprakelijk gesteld worden voor:

• fouten of ontbrekende informatie op de Website,

• directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard of gevolgen van de schade, die kan voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de Website, met inbegrip van de onmogelijkheid om de toegang te krijgen tot de Website, verlies van gegevens door beschadiging, vernietiging of virussen die van invloed kunnen zijn op de apparatuur van de internetgebruiker en/of de aanwezigheid van virussen op de Website,

• gevolgen van wijzigingen van de content van de Website.

 

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De Website is ontwikkeld en wordt gehost in Frankrijk. De Website en de content ervan worden uitsluitend beheerst voor Frans recht. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk.

 

Verantwoording: Ontwerp / Uitvoering: Belazar (268 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. Tel.: +33 (0)6 19 07 48 19) – Frankrijk. Webhosting: Integra (42 Rue de Bellevue- 92100 Boulogne-Billancourt. Tel. : +33 1-78-89-35-00 - Frankrijk)