Wettelijke vermeldingen

fond

Wettelijke vermeldingen

Onderstaande wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op elke internetgebruiker die de website van Belambra Clubs (hierna genoemd de “Website”) bezoekt. Door de Website te bezoeken accepteert de internetgebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

 

1. EIGENDOM VAN DE WEBSITEE

Onderhavige Website wordt gepubliceerd door: Belambra Club, SAS met een kapitaal van 28.712.160 euro. Geregistreerd bij de RCS (Kamer van Koophandel) van Nanterre (Frankrijk) onder nummer 322 706 136. Hoofdkantoor: 63 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE (Frankrijk). Tel. : +33 1 77 70 90 00 (hierna genoemd: de “Onderneming”). Ingeschreven in het ROVS (Register van Touroperators) onder nummer IM092120049. Financiële zekerheidsovereenkomst: GROUPAMA Assurance-Crédit, 8-10, Rue d’Astorg, 75008 Paris (Frankrijk). Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven: AXA France IARD 26 rue Drouot 75009 Paris (Frankrijk). De directeur van de publicatie van de Website is de wettelijke vertegenwoordiger van de Onderneming. De Website is gehost door ITS Integra– 42 Rue de Bellevue–92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk), Tel. : +33 1-78-89-35-00.

 

2. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De op de Website verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor een institutionele presentatie van de activiteiten van Belambra Clubs. Belambra Clubs behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. Belambra Clubs stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie te controleren et de Website up-to-date te houden. De juistheid, de precisie, de actualiteit of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt verstrekt kan echter niet gegarandeerd worden.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle afbeeldingen, informatie in de breedste zin van het woord, merken, foto’s, logo’s en domeinnamen die op de Website vermeld worden zijn eigendom van Belambra Clubs of genieten een toestemming voor gebruik. Elk gebruik in de vorm van gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging, download, vervalsing, transmissie of distributie van een document of informatie vermeld op de Website is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van Belambra Clubs, met uitzondering van een kopie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De internetgebruiker zal aansprakelijk gesteld worden in geval van ongeoorloofde exploitatie van de Website of de inhoud ervan en dit zal worden beschouwd als merkvervalsing zoals voorzien in het [Franse]Wetboek van Intellectuele Eigendom. Linking of framing van de Website is bijgevolg strikt verboden en zonder nadrukkelijke toestemming is het dan ook verboden om gegevens die verstrekt worden op een pagina van de Website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, over te dragen of te gebruiken op een andere website.

 

4. WEBSITES VAN DERDEN EN HYPERTEXT LINKS

Teneinde de toegang tot andere websites te vereenvoudigen waar de gebruiker aanvullende informatie zou kunnen vinden, heeft Belambra Clubs op de Website een aantal links toegevoegd. Belambra Clubs kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een website van derden die de internetgebruiker via de Website bezoekt. Belambra Clubs beschikt niet over de mogelijkheid om de content van deze websites van derden te controleren. Gebruik van een hypertext link naar een andere website geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. Externe websites kunnen hypertext links bevatten naar de Website. Dergelijke links mogen niet gecreëerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belambra Clubs.

 

5. COOKIEBELEID

Tijdens het browsen op onze Belambra website kunnen bepaalde gegevens worden opgeslagen in zogenoemde "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op deze pagina vindt u informatie over cookies, het doel ervan en de manier waarop u de cookie-instellingen kunt veranderen.

Dit beleid geldt voor cookies en andere technologieën die gebruikt worden in de door BELAMBRA CLUBS (“BELAMBRA”) geboden services (“Services”) die voor een gebruiker (“Gebruiker”) toegankelijk zijn middels zijn terminal (computer, tablet, smartphone etc.) (“Terminal”), met name via het adres www.belambra.fr

Tijdens het browsen op onze website www.belambra.fr kunnen bepaalde gegevens worden opgeslagen in "Cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op deze pagina vindt u informatie over cookies, het doel ervan en de manier waarop u de cookie-instellingen kunt veranderen.

5.1. Definitie van cookies

5.1.1 Cookies

Cookiebestanden (“Cookies”) zijn niet-uitvoerbare tekstbestanden die door BELAMBRA of een derde (reclamebureau etc.) worden geplaatst nadat u hiervoor tijdens uw bezoek aan onze Services toestemming heeft gegeven. De gegevens die wij telkens verzamelen tijdens het bezoek aan en het gebruik van onze Services zijn voor ons bestemd.

Dankzij de door ons beheerde Cookies kunnen wij met name het aantal Terminals bepalen dat een van onze Services bezoekt, statistieken over het aantal bezoeken opmaken, de inhoud van een service of een reclameaanbieding aanpassen, voorkomen dat de Gebruiker van de betreffende Terminal opnieuw de persoonlijke gegevens moet verstrekken die hij al eerder gegeven had, de facturering aan de adverteerders op onze Services behandelen.

Door op de knop “Akkoord” op de cookiebanner op onze Services te klikken stemt u in met het plaatsen van Cookies op uw Terminal. Totale weigering van Cookies kan beletten dat u ten volle gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van de door ons geboden Services.

5.1.2 Andere trackers en gelijksoortige technologieën

Wij kunnen eventueel op onze websites andere, gelijksoortige technologieën gebruiken zoals webtags en/of -beacons. Dit zijn bijvoorbeeld software codes die in de HTML code van een webpagina zijn ingesloten en die kunnen detecteren dat een internetgebruiker onze Services heeft bezocht. Deze sturen oproepen naar de servers voor de hieronder vermelde doeleinden.

5.2. Aard en doel van cookies

Vijf soorten Cookies, die beantwoorden aan de hierna beschreven doeleinden, kunnen op uw terminal worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

5.2.1 Technische Cookies

Deze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen bezoeken en om toegang te geven tot de verschillende producten en services. Technische cookies worden met name gebruikt om de presentatie van de website aan te passen aan de voorkeursinstellingen van uw terminal (beheer van uw winkelmand, opslag van uw zoekcriteria tijdens uw sessie etc.), om de wachtwoorden en andere gegevens op te slaan die betrekking  hebben op een door u op de website ingevuld formulier (inschrijving of toegang tot uw klantenzone). Als u deze Cookies uitschakelt of de instellingen ervan wijzigt, heeft u geen toegang meer tot de website of de services van de website.

5.2.2 Sessie-cookies

Sessie-cookies slaan de gegevens op die u heeft ingevuld op onze formulieren bij uw inschrijving op een van onze Services.

Door deze technologieën kunnen wij u identificeren zodra u een van onze Services bezoekt en kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke ruimte, bijvoorbeeld uw BELAMBRA account. U kunt dan met name uw boekingen doen of een boeking volgen.

5.2.3 Cookies voor weergave van content en gerichte advertenties

Wanneer u een website /applicatie bezoekt met een advertentie van BELAMBRA, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, onder voorbehoud van uw keuzes, op uw terminal worden opgeslagen en ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de bewaartermijn van de betreffende cookie.

Deze cookies worden gebruikt om uw gewoontes bij het bezoek aan de website te kennen. Daardoor kunnen wij de content en de advertenties, die u op onze Services worden getoond, aanpassen aan uw interesses. Het belang is om u advertenties te presenteren die voor u relevant zijn en u derhalve zouden kunnen interesseren.

Deze cookies worden tevens gebruikt

• om het aantal weergaven en activeringen te tellen van onze advertentiecontent die op websites /applicaties van derden wordt getoond, om deze content en deze websites /applicaties te identificeren en om het aantal gebruikers te bepalen dat op elke content geklikt heeft;

• om de bedragen te berekenen die verschuldigd zijn aan de bedrijven die de verspreiding van advertenties verzorgen (communicatiebureau, reclamebureau, website/support voor verspreiding) en om statistische gegevens te verzamelen;

• om de presentatie aan te passen van de website waar een van onze reclamecontents  naar doorverbindt al naar gelang de voorkeursinstellingen van uw terminal (gekozen taal, beeldscherminstellingen etc.) tijdens uw bezoeken aan onze website en afhankelijk van de hardware en de visualisatie- of afspeelsoftware van uw terminal;

• om naderhand de navigatie te volgen van uw terminal op andere websites/applicaties of op andere advertentiecontents waarvan wij cookies gebruiken.

5.2.4 Analytische cookies

Deze worden door ons of door onze technische dienstverleners uitgegeven om de bezoeken aan de diverse contents en rubrieken van onze website te meten, om deze content te evalueren en beter te organiseren. Deze Cookies maken het in voorkomende gevallen ook mogelijk navigatieproblemen op te sporen en derhalve de ergonomie van onze services verbeteren.

5.2.5 Cookies voor het delen op sociale netwerken  

Er kunnen ook cookie-bestanden op uw Terminal worden geplaatst door sociale netwerksites waaraan u toestemming voor toegang heeft gegeven. Deze sociale netwerksites zijn op onze Services aanwezig in de vorm van knoppen waardoor deze sociale netwerken u kunnen identificeren tijdens uw bezoek aan onze Services.

Wij hebben geen controle op deze Cookies en de door de sociale netwerken verzamelde gegevens. Voor nadere informatie over deze applicaties wordt verwezen naar het specifieke privacy beleid van elk van deze sociale netwerksites:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

• Twitter: https://twitter.com/privacy

• Pinterest: https://about.pinterest.com/fr/privacy-policy

5.3. De middelen van verzet die de Gebruiker ter beschikking staan

Voor praktische adviezen over deze middelen en over de manieren om op uw Terminal opgeslagen Cookies te verwijderen, afhankelijk van de door u gebruikte browser, verwijzen wij naar de rubriek “Maîtriser mes données” (Mijn gegevens beheren) van de website van de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés= Franse nationale commissie informatica en vrijheden): https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

5.3.1 Het gebruik van cookies uitschakelen

Voor meer informatie of als u niet langer op uw interesses afgestemde advertenties van onze partners wilt ontvangen, kunt u de website raadplegen van de EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com

5.3.2 De browser configureren

De opslag van cookiebestanden op uw Terminal of de toegang tot de browsergegevens in deze bestanden of verbonden aan deze bestanden is afhankelijk van uw toestemming of weigering, die u op elk moment te kennen kunt geven door een van de opties te kiezen die u door uw browsersoftware worden voorgesteld.

Als u in uw browsersoftware de opslag van Cookies door uw Terminal heeft toegestaan, kunnen deze tijdelijk worden opgeslagen in een hiervoor bestemde ruimte op uw Terminal.

Voor meer informatie en hulp kunt u ook de specifieke Help-pagina van de door u gebruikte browser raadplegen:

• Internet Explorer™: http://support.microsoft.com/kb/283185

• Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

• Safari™: http://support.apple.com/kb/ph5049

• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hlrm=en

5.4. Bewaartermijn van cookies en trackers

De Belambra cookies en trackers worden niet langer dan 13 maanden bewaard.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

Belambra Clubs kan jegens de internetgebruiker niet aansprakelijk gesteld worden voor:

• fouten of ontbrekende informatie op de Website,

• directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard of gevolgen van de schade, die kan voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de Website, met inbegrip van de onmogelijkheid om de toegang te krijgen tot de Website, verlies van gegevens door beschadiging, vernietiging of virussen die van invloed kunnen zijn op de apparatuur van de internetgebruiker en/of de aanwezigheid van virussen op de Website,

• gevolgen van wijzigingen van de content van de Website.

 

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De Website is ontwikkeld en wordt gehost in Frankrijk. De Website en de content ervan worden uitsluitend beheerst voor Frans recht. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk.

 

Verantwoording: Ontwerp / Uitvoering: Belazar (268 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. Tel.: +33 (0)6 19 07 48 19) – Frankrijk. Webhosting: Integra (42 Rue de Bellevue- 92100 Boulogne-Billancourt. Tel. : +33 1-78-89-35-00 - Frankrijk)